Volná místa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
vždy první středu v měsíci
13.07.2022, 03.08.2022, 07.09.2022 a 05.10.2022.
v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hod
Pro více informací nás kontaktujte na nabor@te.com nebo 771 130 030.

Volná místa v Kuřimi