Příběhy našich zaměstnanců

Aleš Hilman
Aleš Hilman

Vedoucí skladu

Jak jste se stal členem TEamu a proč jste se rozhodl právě pro TE Connectivity?

V roce 2010, když jsem ukončil roční studium jazykové školy, byla ekonomická krize stále v plných obrátkách. O zaměstnání jsem se tedy začal ucházet v době, kdy byla tendence zaměstnance spíše propouštět než nabírat. Jelikož mám maturitu s ekonomickým zaměřením, moje představa samozřejmě byla, vybrat si i zaměstnaní v tomto oboru. Ze všech stran se na mě ale valilo, že práci neseženu a už vůbec ne na tomto poli. Dlouho jsem nepřemýšlel a rozhodl jsem se, že začnu od píky. Nedlouho nato jsem prošel kolem trutnovské pobočky TE, kde visela nabídka volných pracovních pozic. Zaujala mě nabídka na pozici skladníka. V tomto směru mě obrovsky ovlivnil kamarád, který už v TE pracoval. Za poměrně krátkou dobu se mu podařilo vypracovat se z pozice dělníka ve výrobě do pozice technologa. Tenkrát jsem si zkusil podat přihlášku a po pohovoru jsem byl přijat. Od té doby oblékám barvy týmu TE Connectivity.


V TE Connectivity pracujete již od roku 2010, jak se Vaše kariéra vyvíjela?

Pozici skladníka jsem pro sebe vždy vnímal jen jako startovní pozici, proto jsem byl rád, když jsem byl po 3 měsících přeřazen na operátora odvádění, což ve své podstatě byla obdobná pozice, ale v této roli jsem měl možnost více rozvíjet svůj potenciál a více se po pracovní stránce osamostatnit. Nechtěl jsem čekat, až mi spadne do klína další příležitost na karierní posun, a tak jsem se rozhodl jít tomu naproti. Zúčastnil jsem se několika interních výběrových řízení na pozici plánovače výroby. I když byla moje snaha neúspěšná, zařadil jsem se do hledáčku mých nadřízených a nedlouho nato mi byla nabídnuta pozice předáka skladu. Vždy jsem sebe viděl na dobře placené pozici, kde bych zodpovídal jen za svou práci. V tomto případě jsem byl najednou před rozhodnutím, kdy bych se svému cíli přinejmenším vzdálil, protože bych nezodpovídal pouze za sebe, ale za celý tým lidí. Na druhou stranu to byla výzva a zároveň i možnost se opět posunout jinam. Nabídku jsem přijal a přede mnou byl nelehký úkol, který spočíval v každodenním vedení lidí. Jako nelehký úkol to shledávám i dnes po téměř pěti letech, kdy už nejsem předák, ale mistr.

Vypracoval jste se na pozici Mistra skladu, co Vás na Vaší práci nejvíce baví nebo naopak nebaví?

Nejvíce mě nebaví všemožná administrativa, ale člověk s tím musí tak nějak počítat. Konflikty mezi podřízeným a nadřízeným také nejsou příjemná záležitost. Jsme ale lidé a lidé jsou různí, takže ke konfliktům bude docházet vždy. Důležité je si vyslechnout argumenty všech stran a dosáhnout kompromisu. Jsme ale na pracovišti, takže kompromis není vždy možný. Vše se ale musí zvládnout v rámci slušnosti. Na TE Connectivity si cením toho, že dbá na etický kodex a v rámci toho se vždy snažím se svými podřízenými jednat slušně a férově.
Co mě naopak baví je samostatnost. Možnost si sám organizovat větší část pracovní náplně je prostě fajn. K tomu je samozřejmě zapotřebí důvěra nadřízeného, kterou je potřeba si zasloužit.


Jak vypadá Váš běžný pracovní den? Jaké hlavní pracovní činnosti máte na starosti?

Jeden můj kamarád si myslí, že mojí hlavní pracovní náplní je si ráno udělat kávu, a pak se procházet po fabrice. Abych to uvedl na pravou míru, tak piji spíš čaj a rajóny je potřeba obejít, ale to bylo spíše tak na odlehčení. Velkou částí mé pracovní doby je administrativa a práce s PC - vedení docházky, kontrola a evidence vykonané práce apod. Dále je samozřejmě potřeba v průběhu pracovní směny na vše dohlížet, řešit nastalé komplikace a rozdělovat pracovní úkoly. Je toho samozřejmě mnohem více, a tak řečeno ve zkratce, jsem zodpovědný za plynulý chod skladu.


Jak se profesně rozvíjíte, máte možnost se dále rozvíjet, vzdělávat?
Jelikož jsem na pozici lídra týmu nastoupil v podstatě s nulovými zkušenostmi, bylo nějaké to dodatečné vzdělání na místě. Firma mi zajistila školení v oblasti vedení lidí, které jsem ale absolvoval až po roce ve své funkci. Měl jsem tak možnost zhodnotit vše, co jsem do té doby dělal špatně a změnit to.

Dalším velkým pozitivem byly kurzy angličtiny, kde jsem měl možnost si svou natolik zrezivělou angličtinu osvěžit, a to i když ji ze své pozici plně nevyužiji. TE je ale nadnárodní společnost, takže se s ní setkávám na všech stranách.

Obecně bych řekl, že v dnešním světě je potřeba se neustále vzdělávat a nečekat jen na to až vás na nějaké to školení pošle zaměstnavatel a jít znalostem naproti. To je samozřejmě spojeno i s příležitostmi. Čím více toho znáte, tím větší je Vaše uplatnění na trhu práce.


Jak vidíte svou budoucnost ve společnosti?

Naší pobočce byla schválena ohromná investice, která je spojena s rozšířením výroby a výstavbou nových hal. Investovat se bude také do nové skladové haly a techniky. Budou vznikat nová pracovní místa a procesy a nejen mým úkolem bude tyto procesy nastavit, ale i zaškolit nové kolegy.

V oblasti logistiky máme výjimečnou příležitost vše zhodnotit a nastavit tak, jak potřebujeme. Samozřejmě to nebude jako mávnutím proutku a bude to vyžadovat snahu všech zúčastněných včetně mě. Osobně to beru jako výzvu a cennou příležitost.

Eliška Rajnohová
Eliška Rajnohová

Vedoucí laboratoře

Mohla byste se nám představit?

Jmenuji se Eliška Rajnohová a jsem absolventkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulty technologické, oboru Chemie makromolekulárních látek.


Na jaké pozici pracujete?

Pracuji jako kvalifikační inženýr, kde jsem něco málo přes rok. Byla jsem přijata na pozici, která byla úplně nová. Hlavním úkolem bylo založení kvalifikační laboratoře, zahájení srovnávacího testování s laboratoří v USA a přijmutí technických pracovníků do laboratoře.


Jak jste se dozvěděla o této pozici a jaký byl pracovní pohovor?

Vlastně mě oslovila paní z personálního oddělení po telefonu. Představila mi pracovní pozici, ale neuměla jsem si představit každodenní dojíždění 50 km. Nakonec jsem se nechala přesvědčit a přijela jsem osobně na pracovní pohovor, kde jsem se potkala i s ředitelem našeho závodu. Následně jsem byla pozvána do dalšího kola, kde jsem se měla potkat s mým současným vedoucím, který působí v Menlo Parku v USA. Všichni byli moc milí a udělali na mě dobrý dojem, a tak jsem se rozhodla, že to zkusím.


Takže Vás vedoucí je v USA? Jaká je spolupráce na dálku?

Ano, vedoucího mám v Menlo Parku v Kalifornii a občas to je dost náročné. Ale na druhou stranu to pro mě byla všechno jedna velká výzva. Komunikujeme spolu pravidelně přes skype a maily. Nakonec to beru jako jednu velkou výhodu od jiných pracovních pozic, že mohu aktivně využívat angličtinu a hlavně se v ní stále zdokonalovat.


Co považujete za dobu, co ve firmě pracujte, za svůj největší úspěch?

Ve společnosti pracuji rok a jako jeden z největších úspěchů považuju založení kvalifikační laboratoře, kterou jsem měla celou na starost, a to od poptávání veškerých zařízení až po drobné běžné vybavení laboratoře, tak také instalace a školení. V některých věcech jsem měla volnou ruku při výběru zařízení, tak v rozložení laboratoře. Dalším velkým úkolem bylo přijmout a zaškolit 4 technické pracovníky. V rámci mého školení jsem jela dvakrát na služební cestu do Ameriky, kde jsem absolvovala rozsáhlé školení. Dostala jsem se také do projektu se studenty, kteří vykonávají svoji praxi u nás ve firmě a já jim mohu předat nějaké informace jak z výrobních procesů, tak také z laboratoře a samotného testování.


Jak se Vám líbí pracovní prostředí v TE Connectivity?

Pracovní prostředí ve firmě je velmi přátelské a s některými se scházím i mimo práci, kdy jdeme zahrát badminton nebo zajdeme na pivko. Ráda pracuji s lidmi a mám spoustu možností komunikovat s kolegy v Americe nebo Anglii. Velkou výhodu vidím v aktivním využívání anglického jazyka, možnosti vycestovat do zahraničí a účasti na mezinárodních projektech. Jsem moc ráda, že mě firma podporuje v sebevzdělávání jak v anglickém jazyce, tak i po odborné stránce, a to různými kurzy a vzdělávacími semináři. Další výhodou je široká škála benefitů, které nám firma nabízí ve formě příspěvku na sport i zdraví, 5 týdnů dovolené, stravování ve firmě, tak i příspěvky na firemní akce s kolegy a spoustu dalších.

Jan Lička
Jan Lička

Senior procesní inženýr

Proč jste si vybral práci v TE Connectivity?

Po ukončení studia jsem nastupoval u firmy Siemens, jejíž část byla odkoupena společností Tyco Electronics, která se později přejmenovala na TE Connectivity.


Co jste musel splnit, abyste získal současné místo?

V roce 1997 jsem se přihlásil do výběrového řízení jako čerstvý absolvent. Hned při první schůzce jsem získal pracovní místo do oddělení metrologie jako odborný elektrotechnik. V průběhu 20 – ti let jsem se vypracoval až na nynější pozici Senior procesní inženýr. Cesta postupu pro mě nebyla vždy snadná a vyžadovala mnoho času pro zvyšování kvalifikace a objevování nových technických poznatků. Zaměstnavatel mě podporoval formou školení a zahraničních stáží v Berlíně.


Jak vypadá Váš typický pracovní den?

Můj typický pracovní den začíná po 7 hodině. V 8 hodin máme pravidelné krátké schůzky s celým týmem. Poté projdu výrobou, kde řeším případné technické problémy a sjednávám nápravná opatření. Zbytek mého pracovního dne se věnuji technickým záležitostem jako např.: programuji v LabView, upravuji výkresovou dokumentaci, komunikuji s kolegy z inženýringu v Darmstadtu, a vyřizuji emailovou korespondenci.


Co považujete za dobu, co ve firmě pracujete, za svůj největší úspěch?

Ve společnosti TE Connectivity jsem za dobu, co zde pracuji, prošel širokou škálou různých prací a několika zajímavých projektů. Nelze vybrat ten „nej“, ale zmínil bych následující:

Mezi své milníky počítám výrobu automobilových relé, kde jsme společně s kolegy v Berlíně vyvinuli speciální „Click – click“ relé pro firmu BMW. Dalším důležitým úkolem byl převod výroby rezistorů z Anglie do naší trutnovské společnosti. Zde jsem se naučil komunikovat s lidmi různých národností. Vzpomínám i na stavbu extruzních linek, kde jsem byl zodpovědný za kompletní technologii a nyní se podílím aktivně na výrobě speciální elektroniky ARISO – bezkontaktní konektor.


Jak se Vám líbí prostředí, kde pracujete?

Prostředí je velice přátelské, s kolegy si rozumím, protože jsme naladěni na „stejné“ vlně.

Jan Suchý
Jan Suchý

Procesní inženýr

Honzo, jak jste se stal členem TEamu a proč jste se rozhodl právě pro TE Connectivity?

S TE jsem začal spolupráci již v posledním ročníku vysoké školy. V té době jsem hledal téma na diplomovou práci a mile mne překvapil aktivní přístup TE Connectivy. Po krátké době jsme vymysleli téma diplomové práce, které vyhovovalo oběma stranám. Po ukončení studia přišla pracovní nabídka, nad kterou jsem nezaváhal. Byla to pro mě výzva, věděl jsem, že budu spolupracovat s opravdovými odborníky v oboru.


Na pozici procesního inženýra pracujete téměř 2 roky. Co byste nám o Vaší pozici řekl? Co Vás na Vaší práci nejvíce baví ?

Pracuji jako procesní inženýr zodpovědný za proces extruze, hlavně tedy řeším výrobní problémy a optimalizuji technologický proces. Má práce je zajímavá díky své různorodosti, ale já si nejvíce cením toho, že má práce má smysl a její výsledky jsou dobře viditelné. Když dělám svoji práci dobře, dalším lidem ji usnadním a společnosti ušetřím.


Jak vypadá váš běžný pracovní den? Jaké hlavní pracovní činnosti máte na starosti?

Můj běžný pracovní den začíná kontrolou stavu výroby, následuje výrobní GO meeting, kde s kolegy z ostatních oddělení řešíme aktuální problémy výroby. Nedílnou součástí mého pracovního dne jsou telefonní konference se zahraničními kolegy. Pro zbytek mého času existuje seznam dlouhodobějších úkolů, kterým se věnuji.


Na čem v současné době pracujete?

Mám-li být upřímný tak se zrovna připravuji na cestu. Mám to štěstí, že jsem byl vybrán a následující rok budu pomáhat TE kolegům v USA konkrétně v Menlo Park, California. Budu tam pracovat na stejné pozici jako zde, jejich výrobní proces je velmi podobný, ale i tak to pro mě představuje velkou změnu. Příjemně mne překvapilo, jak je vše na mou dočasnou relokaci připraveno, nemusím se takřka o nic starat a mohu se plně soustředit na práci.


Jak se profesně rozvíjíte, máte možnost se dále rozvíjet, vzdělávat?

Společnost TE Connectivity pracuje na rozvoji svých zaměstnanců intenzivně. Každý rok se s nadřízeným domluvíme na školeních, veletrzích nebo dalších vzdělávacích akcích, které mě daný rok obohatí.

Zpět